Kutu Projesi

Buğday, üstlendiği misyonun önde gelen amaçlarından biri olan “bilinçli üretici ve tüketiciyi doğrudan iletişime geçirerek adil ticareti yaygınlaştırmak” kapsamında, Antalya-Çıralı’da başlayan ekolojik tarım çalışmalarına destek vermek ve taze ekolojik ürünlerin kentte yaşayanlara her hafta doğrudan ulaşabilmesini sağlamak üzere Mayıs-Haziran 2002 tarihlerinde, yöredeki girişimciler ve destekçilerin işbirliğiyle “ekolojik meyve-sebze kutusu” deneme projesinin organizasyonunu gerçekleştirdi.