Açık Radyo kitabı için “ekolojik” tanımı

Gittikçe doğadan, doğal döngülerden uzaklaşan yaşamlarımızda bir “ekolojik”tir gidiyor, gıda, tatil, mimari, sivil hareket gibi birçok alanda bu kelimeyi duyuyoruz. Ekolojik olunca ne oluyor, olmaması mümkün mü?

Aslında her şey ekolojik çünkü yaşamdaki her türlü döngüyü ve bu döngüler arasındaki ilişkiyi inceleyen bilim dalı “ekoloji”, dolayısı ile de her şey ekolojik. Ama biz bu kelimeyi biraz çarpıtıp kullanıyoruz birçok kavramda olduğu gibi. Biz “ekolojik” derken aslında “insanı dahil eden ekolojik sistem ile uyumlu” döngüleri ve onların arasındaki ilişkiyi kastediyoruz günümüzde. Çünkü insan yerküreden o ya da bu sebeple silinip giderse ekolojik gıdaya, tatile, üretime zaten gerek kalmayacak, dünyanın insansız ekolojik dönüşümü bizim çok da hesabını yaptığımız, sonrasını merak ettiğimiz bir konu değil!

“Ekolojik” takısı, içinde bulunduğumuz yüzyılda bir çok sıfatın yanına gelip onu insan yaşamına yaraşır, doğal özellikleri olan, zararsız, olumlu bir kimliğe büründürüyor. Örneğin ekolojik yaşam deyince temiz havası, suyu, gıdaları olan, doğaya zarar vermeyen bir yaşam gelir bir çoğumuzun gözünün önüne. Halbuki şehrin göbeğindeki bir gökdelenin en üst katında uluslararası bir silah ticareti şirketini yöneten beyefendinin kravatına taktığı ses alma cihazı da ekolojik, ama o uzun vadede insanlı bir ekolojiye yardımcı olmadığı için onu atıyoruz bu oyundan. Biz ekolojik olanı insanlığın gerçek ihtiyaçlarına göre tanımlarken tabi sağladığı prestij ve ranttan dolayı kendi çıkarı için bir şeyleri ekolojik olarak tanımlama da yaygınlaşıyor bir yandan. Onun için tarım gibi bazı alanlarda bu işi keyfiyete bırakmadan iş edinip sürekli gelişen standartlar belirliyor bazı ekolojik yaşam dostları.

Uzun sözün özü, “ekolojik” hiçbir şeyin garantisi olmamakla birlikte insanoğlunun yeryüzündeki yaşamını devam ettirebilme özlemi ile gittikçe daha da şekillenen yapay, yeni bir tanım haline geliyor. Tarım alanında sahibi belli ama diğer birçok alanda ifade ettiği anlam kullanıcısının rızasına kalmış.