Yaşam için Kerpiç

Buğday ve Yaşam

Kerpiç tuğlaların ne niyetle ve ne yöntemle (analı-kuzulu) bir araya getirildiği ve Kerpiç etrafındaki ve içindeki yaşamı bir sembol olarak alabiliriz Buğday’ın felsefesini anlatmak için. Bu felsefeyi uygulamaya geçirmek için yaptığı çalışmaları ve bu çalışmaların odaklandığı özü anlatmak için de iyi bir malzemedir kerpiç.

Buğday’ın niyeti ve attığı adımlar

Buğday hareketi, 1990 yılından bu yana yaşamını sürdürürken diğer yaşamlarla uyum içersinde ve ekolojik bütüne saygılı bir toplum hayalini besleyerek sürdürdüğü çalışmalarını 12 Ağustos 2002 yılında Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği çatısı altında kurumsallaşma kararı aldı.

Buğday, bu hayale ulaşmak için “örnekler oluşturma”, “var olana destek olma” ve “bilginin dolaşımını sağlama” misyonunu üstlenmektedir.

Buğday’ın niyeti; tek tek bireylerde ve bir bütün olarak toplumda ekolojik yaşam bilinci ve duyarlılığı oluşturmak; ekolojik dengelerin geri dönüşü olmayacak hız ve biçimde bozulması sonucunda ortaya çıkan sorunlara çözüm yolları sunmak ve doğa ile uyumlu yaşamı desteklemektir.

Bu niyeti gerçekleştirmek amacıyla atılan adımlar:

 • Hiçbir aşamasında çevre ve insan sağlığına zarar vermeyen sürdürülebilir tarım yöntemlerinin yaygınlaştırılması

 • Geleneksel süreçteki üretimlerin korunması, sürdürülmesi

 • İnsan gereksinimlerinin ekosistem döngülerine uyum içinde yeniden tanımlanması

 • Bireyin doğa ve çevresi ile uyum içersinde yaşayabilmesi için bilgilendirilmesi ve becerilerini geliştirebilmesi amacıyla faaliyet alanları yaratılması

 • Bilgi ve kültür alışverişini sağlayan turizm anlayışının geliştirilerek uygulanması.

başlıkları altında toplanabilir.

Yaşam…

İnsanın duyularıyla algıladığı tüm varlıklar, içerisinde yaşayan ve onu şekillendiren canın evidir. Evi şekillendiren can, büyüten, kapatan ve bir süre kullanıp giden, çökmeye ve başka canlılara malzeme olmaya bırakan. Bitkiler ve ağaçlar da uzun yada kısa süreçlerde aynı döngüyü tekrar ediyorlar. Tüm canlılar, hatta cansız dediklerimiz de taşlar, kayalar, metaller, hepis oluşuyor, var oluyor, sonra şekil değiştiriyor. Gezegenimizin bütününde kıyametten kıyamete aynı döngü tekrar ediyor. Beş duyumuz algılamaya yetmese de atomlar, moleküller ve hücreler de içlerindeki can ile aynı ilişki ve süreci yaşıyor.

Can istiyor bir hücre oluşuyor, can istiyor bir sürü hücreden bir karınca oluşuyor, can istiyor bir sürü karıncaya bir yuva oluşuyor. Ev canın istediği yerde, zamanda ve şekilde, onun ihtiyaçlarına göre oluşturuluyor.

Felsefe….

İnsan da aynı yapıda karınca ile, can taşıyoan hücrelerden oluşmuş, can taşıyan bir bedeni var. Ve insanlar canlarının istediği gibi, bedenleri ile birlikte içinde olabilecekleri, bedensel ihtiyaçlarını karşılarken canlarının istediklerini yaşayacakları evler inşa ederler çevrelernideki malzemeleri kullanarak, değiştirereki taşıyarak. Yaratmazlar, şekil değiştirerek yeni barınaklar oluştururlar.

New York City’deki bir gökdelen ile bir Afrika köyündeki en basit sazlam arasında hiçbir ayrım yoktur. İkisi de can istediği için vardır, ihtiyaca göre varolmuş ve işi bittiğinde şekil değiştirecektir.

Bu felsefe ile yapılan inşaatlar

1996 yılında Bodrum Karakaya Köyü’nde konumlanma, malzeme ve yöntem akımından yapılan uzun araştırmalar sonucunda yapılan evin adından 1998 yılında Buğday, Bodrum Çamlıkköy’de buradaki iklim ve yöre özellikleri içerisinde toprağa ve doğaya dönük bir yaşamda insanın tüm ihtiyaçlarını kaşılayabileceği evler ortaya çıkardı. Yapımında ve yapıldıktan sonraki kullanımında çevresel ve insani değerlere saygıyı ön planda tutan pojenin uygulamasında da tamamı yöresel ve malzemeler ve bilgiler kullanıldı.

1999 yılında çalışmalarını İstanbul’a taşıyan Buğday Türkiye Doğal Hayatı Koruma Vakfı (Bugünkü adıyla WWF Türkiye)’nın iktisadi işletmesi için ekolojik ürünlerin satıldığı bir dükkan, sunulduğu bir kafe-restoran ve doğal yaşam merkezi olan “Nuh’un Ambarı” isimli mekanı anahtar teslim kurdu. Bu mekanın iç mekanının düzenlenmesi sırasında kerpiç tuğlalar kullanıldı.

 • Bodrum Gümüşlük’teki “Karakaya evi”
 • Çamlıkköy’deki “yuvarlak evler”
 • İstanbul’da bir örnek: Nuh’un Ambarı’nın kerpiç tuğlaları

Yaşama dair sorular ve cevaplar

 • Kerpiç, insanın doğa ile ilişkilerinde bir model olarak nasıl kullanılır?
 • Kerpiç’e yansıyan gerçek yaşam matematiği nasıl işler?

Kerpiç tuğlaların birbirleriyle, diğer malzemelerle ve çevresiyle ilişkilendirilme şekli basit ve doğanın temel matematiğinin kullanmasıyla yapılıyor.

 • Kerpiçin etrafındaki bütünü anlamak.

Herhangi bir doğal yöntemin sembolü olarak alındığında Kerpiç, doğanın kuralları içinde sınırsız olan imkanların kişisel bilgeleşme ve ustalaşma yolundaki tecrübemizi artırarak sınırsızlığa ulaşmamız için olanak tanır. Burada sadece insan tanımladığı için vazgeçilmez ihtiyaç olarak kabul edilen oysa gerçekte bedeli ödenemez sözde gereksinimlerin karşılanması sözkonusu değildir.

Not: Victor bu yazıyı Kerpiç Kongresi için yazmıştır.